Bartın Merkez ve İlçelerinde bulunan atıl ve boş durumdaki toplam 6.160,20 m2 kagir okul binalarının yıkım işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51/a maddesine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. Konuya ait duyuru metni aşağıdadır.

Bina Yıkımı ihale ilanı