BARTIN BELEDİYESİ UMUMİ WC KİRALAMA İHALESİ İLAN METNİ

İdarenin;
Adresi                          :
Kemerköprü Mah. Elmalık Sk. No:1 74100MERKEZ/BARTIN
Telefon ve faks numarası :  3782271025 – 3782274013

BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN: Mülkiyeti Belediyemize ait Okulak Mahallesi, Topçukonağı Caddesi Kayadibi Durağı içerisinde yer alan 12 m2 alanlı 1 adet erkek, 1 adet bayan olmak üzere, 1 adet wc (tuvalet) 3 yıllık süre ile işletilmek üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale neticesinde kiraya verilecektir. İhale 02/12/2020 Çarşamba günü Belediye Encümeni huzurunda saat 16:00 da Belediye Meclis Salonunda yapılacak olup, Kiraya verilecek olan Tuvalete ait muhammen bedel aylık 50,00TL + KDV, geçici teminat 54,00TL’dir İhaleye katılmak için istenen belgeler: a-Belediye Başkanlığına yazılmış ihaleye başvuru dilekçesi (Başvuruda tebligata esas açık adres gösterilecektir.), b-Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu, c-Yerleşim yeri belgesi, d-Nüfus kayıt örneği, e-Tüzel kişiler için şirket merkezini belirtir ticaret sicil kaydı, f-Vekil ise Noter tasdikli vekaletname ve vekiline ait tasdikli imza sirküleri (başvuru dilekçesine eklenecektir.), g-Belediyeye borcu olmadığına dair Gelir Takip Servisinden alacakları belge, h-İhale dosyasının içine alınan şartname katılımcılar tarafından tamamen okunup kabul ettiklerine dair imzalanarak konulacaktır, İhaleye katılmak isteyenler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Belediye Başkanlığına teslim edeceklerdir. Şartname Mali Hizmetler Müdürlüğünden 50,00.-TL ücret karşılığında temin edilebilecektir. İlan olunur.