BARTIN BELEDİYE MECLİSİNİN 10 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 16:00’ DA

YAPACAĞI TOPLANTISINA AİT GÜNDEM.

 

 1. Belediyemiz mücavir alanlarına hizmet götürülmesi talebinin görüşülmesi.
 2. Kadro değişikliği talebinin görüşülmesi.
 3. Aladağ Mahallesi, tapuda 1408 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
 4. Aladağ Mahallesi, tapuda 1195 ada, 26 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
 5. Karaköy Mahallesi, tapuda 1441 ada, 26 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
 6. Gölbucağı Mahallesi, tapuda 371 ada, 64 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
 7. Gölbucağı Mahallesi, tapuda 13 ada, 47 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
 8. Esentepe Mahallesi, tapuda 1280 ada, 4 parsel nolu taşınmaz üzerindeki binanın zemin tespit tutanağı işleminin görüşülmesi.
 9. Esentepe Mahallesi, tapuda 1281 ada, 1 parsel nolu Bartın Belediyesi adına kayıtlı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi.
 10. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Aladağ Mahallesi, tapuda 765 ada, 48 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
 11. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Aladağ Mahallesi, tapuda 765 ada, 49 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “b” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
 12. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Aladağ Mahallesi, tapuda 765 ada, 49 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “c” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
 13. Karaköy Mahallesi, tapuda 919 ada, 36-81-82 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
 14. Kırtepe Mahallesi, tapuda 427 ada, 100 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
 15. Muratbey Köyü, tapuda 109 ada, 17 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi.
 16. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, 08.2018 tarih ve 02.11.2018 tarihli Belediye Meclis Kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon+İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon+ İlave Uygulama İmar Planına ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yazısının görüşülmesi talebi.
 17. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Demirciler Mahallesi, tapuda 72 ada, 7 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ve “B” ile gösterilen kısımların yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
 18. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Şiremirçavuş Mahallesi, tapuda 1312 ada, 4,5 ve 10 parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin görüşülmesi.
 19. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Gölbucağı Mahallesi, tapuda 13 ada, 64 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
 20. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti belediyemizde bulunan Kemerköprü Mahallesi, tapuda 109 ada, 9 nolu taşınmazın tamamı olan 46.60 m2 lik arsaya 25 (yirmibeş) yıllığına Kira Şerhi konulması talebinin görüşülmesi.
 21. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Uzunöz Köyü, tapuda 124 ada, 20 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
 22. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Aladağ Mahallesi, tapuda 820 ada, 10 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
 23. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Orduyeri Mahallesi, tapuda 32 ada, 26 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “B” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
 24. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Orduyeri Mahallesi, tapuda 32 ada, 26 ve 14 parsel nolu taşınmazların bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
 25. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Köyortası Mahallesi, tapuda 194 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
 26. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kemerköprü Mahallesi, tapuda 1529 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
 27. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kemerköprü Mahallesi, tapuda 1529 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “b” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
 28. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Orduyeri Mahallesi, tapuda 619 ada, 7 ve 8 parsel nolu taşınmazların bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
 29. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kutlubeyyazıcılar Köyü, tapuda 145 ada, 11 parsel no.lu taşınmaz üzerine hazırlanan Ticaret amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onayı talebinin görüşülmesi.
 30. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Gölbucağı Mahallesi, tapuda 10 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.