BARTIN BELEDİYE MECLİSİNİN 07 ŞUBAT 2020 CUMA GÜNÜ SAAT 16:00’ DA

YAPACAĞI TOPLANTISINA AİT GÜNDEM.

 1. Belediyemize ait 2018 Mali Yılı Sayıştay Denetim Raporunun okunarak, bilgi verilmesi.
 2. Kırtepe Mahallesi, tapuda 16 pafta, 13 ada, 7 parselde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait olan binanın Mustafa Kemal Atatürk ve Şehitlerimiz müzesi olarak kullanılması için gerekli kararın alınması talebinin görüşülmesi.
 3. Memur kadro değişiklik talebinin görüşülmesi.
 4. Kutlubeyyazıcılar Köyü, tapuda 125 ada, 273, 274 ve 275 parsel no lu taşınmazlarda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği – İlavesi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği – İlavesinin onayı talebinin görüşülmesi.
 5. Yoldan ihdas sonrası oluşan mülkiyeti belediyemize ait Gölbucağı Mahallesi, tapuda 1077 ada, 13 nolu parselin satış talebinin görüşülmesi.
 6. Balamba Mahallesi, tapuda 702 ada, 363 parsel nolu taşınmaz üzerinde hazırlanan Akaryakıt Dolum ve LPG İstasyonu amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin görüşülmesi.
 7. Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Harcırah bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
 8. Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Meclis Başkan ve üyelerine meclis ve ihtisas komisyonu toplantılarına katıldıkları günler için ödenecek ücretin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
 9. Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz Zabıta Personeline 2020 yılı için ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi.
 10. Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz İtfaiye Personeline 2020 yılı için ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi.
 11. Mahalle ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilen, Şiremirçavuş Mahallesine kayıtlı bulunan “Kahveciler Sokak” isminin “Kadun Ana Sokak” olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
 12. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Şiremirçavuş Mahallesi, tapuda 1312 ada, 4, 5 ve 10 parsel nolu taşınmazlarda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazısı ve ekindeki inceleme raporunun değerlendirilerek karar alınması talebinin görüşülmesi.
 13. Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edilen, Gölbucağı Evliya Çelebi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Belediyemiz arasında işbirliği protokolü imzalanması talebinin görüşülmesi.