BARTIN BELEDİYE MECLİSİNİN 07 OCAK 2020 SALI GÜNÜ SAAT 16:00’ DA
YAPACAĞI TOPLANTISINA AİT GÜNDEM.

1. Belediyemizin 2019 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için komisyon oluşturulması ve gerektiğinde diğer kamu kuruluşlarından katılacak üyelere ödenecek ücretin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
2. Memur kadro değişikliği talebinin görüşülmesi.
3. Belediye Meclisi toplantılarının her ayın ilk haftası yapılması ve tatil edilip edilmeyeceği hususlarının görüşülmesi.
4. Harcırah bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
5. Meclis Başkan ve üyelerine meclis ve ihtisas komisyonu toplantılarına katıldıkları günler için ödenecek ücretin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
6. Belediyemizde Sözleşmeli olarak çalıştırılan Programcı, İnşaat Mühendisi ve Jeoloji Mühendisinin sözleşmelerinin yenilenmesi ve ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
7. Belediyemiz Zabıta Personeline 2020 yılı için ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi.
8. Belediyemiz İtfaiye Personeline 2020 yılı için ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi.
9. Şiremirçavuş Mahallesine kayıtlı bulunan “Kahveciler Sokak” isminin “Kadun Ana Sokak” olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
10. Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemizde görev yapan memur ve sözleşmeli personele 2020 yılında sosyal denge tazminatı ödenmesi talebinin görüşülmesi.
11. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Bartın Seyirtepe Camii Yaptırma Derneği ile Bartın Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalanması talebinin görüşülmesi.
12. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Şiremirçavuş Mahallesi, tapuda 1312 ada, 4, 5 ve 10 parsel nolu taşınmazlarda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazısı ve ekindeki incelene raporunun değerlendirilerek karar alınması talebinin görüşülmesi.
13. Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulü talebinin görüşülmesi.
14. Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Bartın Belediyesi İnkum Özel Halk Otobüsleri Çalışma ve Seyrüsefer yönetmeliğinde madde değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.