BARTIN BELEDİYE MECLİSİNİN 06 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 16:00’ DA

YAPACAĞI TOPLANTISINA AİT GÜNDEM.

 

  1. Güncellenerek yeniden hazırlanan Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulü talebinin görüşülmesi.
  2. Gölbucağı Mahallesi, tapuda 879 ada, 87 nolu parsel ile Belediyemiz mülkiyetindeki tapuda 879 ada, 82 parsel nolu taşınmazların trampası (takası) yapılması talebinin görüşülmesi.
  3. Karaköy Mahallesi, tapuda 532 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
  4. Kırtepe Mahallesi, tapuda 169 ada, 7 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin ve yoldan ihdas sonrası oluşacak parselin satışı konusunun görüşülmesi.
  5. Karaköy Mahallesi, tapuda 1424 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
  6. Karaköy Mahallesi, tapuda 1534 ada, 13 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “B” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
  7. Karaköy Mahallesi, tapuda 1534 ada, 13 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
  8. Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Harcırah bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
  9. Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Meclis Başkan ve üyelerine meclis ve ihtisas komisyonu toplantılarına katıldıkları günler için ödenecek ücretin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.