BARTIN BELEDİYE MECLİSİNİN 06 MART 2020 CUMA GÜNÜ SAAT 16:00’ DA

YAPACAĞI TOPLANTISINA AİT GÜNDEM.

 

 1. Akmercan Batıkar Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından yapılacak tüm genel kurullarına Bartın Belediye Başkanlığını temsilen Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim ALAN’ a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
 2. Bartın Merkez Bartın Irmağı Köprüsü devir işlemleri için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
 3. Bartın Merkez Karasu Köyü Karasu Deresi Taşkın Koruma Tesisinin devir işlemleri için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
 4. Belediyemiz cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere cenaze aracı hibe edilmesi talebinin görüşülmesi.
 5. Kırtepe Mahallesine kayıtlı Eski Konak Caddesi isminin Asma Caddesi olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
 6. Okulak Mahallesinde kayıtlı 651. Sokak isminin Müezzinoğlu Sokak olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
 7. Belediyemiz mücavir alan ve Belediyemiz sınırları içerisinde kalan sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerde kullanılan her türlü kablo vb. gerece ilişkin geçiş hakkı ücretlerinin belirlenmesini, ayrıca geçiş hakkı talebinde bulunanlar ile yapılabilecek anlaşmaların imzalanması ile ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
 8. Özel Halk Otobüsleri yolcu taşıma ücretlerine zam yapılması talebinin görüşülmesi.
 9. İnkum Özel Halk Otobüsleri yolcu taşıma ücretlerine zam yapılması talebinin görüşülmesi.
 10. Yoldan ihdas sonrası belediyemiz adına tescillenen Orduyeri Mahallesi, tapuda 32 ada, 29 nolu parselin satışı talebinin görüşülmesi.
 11. Balamba Mahallesi, tapuda 702 ada, 509 parsel nolu 6.11m2 yüzölçümlü taşınmazın belediyemize hibe edilmesi talebinin görüşülmesi.
 12. Karaköy Mahallesi, tapuda 1441 ada, 27 parsel nolu Belediyemiz mülkiyetindeki 193,79 m2 yüzölçümlü taşınmazın Sağlık Tesisi Alanı olarak, Hazine adına bedelsiz devri talebinin görüşülmesi.
 13. Yoldan ihdas sonrası belediyemiz adına tescillenen Orduyeri Mahallesi, tapuda 837 ada, 7 nolu parselin satışı talebinin görüşülmesi.
 14. Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Orduyeri Mahallesi, tapuda 643 ada, 11 nolu parselin satışı talebinin görüşülmesi.
 15. Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Kırtepe Mahallesi, tapuda 118 ada, 41 nolu parselin satışı talebinin görüşülmesi.
 16. Kemerköprü Mahallesi, tapuda 108 ada, 11 parsel nolu taşınmazda Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği onayı talebinin görüşülmesi.
 17. Karaköy Mahallesi, tapuda 1465 ada, 5 parsel nolu 864.97 m2 yüzölçümlü Maliye Hazinesine ait taşınmazı cami yapılmak kaydıyla bedelsiz olarak belediyemize devri talebinin görüşülmesi.
 18. Çamaltı köyü, tapuda 101 ada, 3 parsel no.lu taşınmaz üzerinde “PVC Üretim Tesisi” amacıyla ticaret alanı olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin görüşülmesi.
 19. Gecen Mahallesi, tapuda 102 ada, 1 parsel, 101 ada, 2 parsel, 103 ada, 1 ve 2 parseller, 122 ada, 49 ve 73 parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin görüşülmesi.
 20. Zincir Süpermarketlerin ruhsatlandırılması ile ilgili konunun görüşülmesi.
 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kutlubeyyazıcılar Köyü, tapuda 125 ada, 273, 274 ve 275 parsel no lu taşınmazlarda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği – İlavesi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği – İlavesinin onayı talebinin görüşülmesi.
 2. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Yoldan ihdas sonrası oluşan mülkiyeti belediyemize ait Gölbucağı Mahallesi, tapuda 1077 ada, 13 nolu parselin satış talebinin görüşülmesi.
 3. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Balamba Mahallesi, tapuda 702 ada, 363 parsel nolu taşınmaz üzerinde hazırlanan Akaryakıt Dolum ve LPG İstasyonu amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin görüşülmesi.