BARTIN BELEDİYE MECLİSİNİN 06 ARALIK 2019 CUMA GÜNÜ SAAT 16:00’ DA

YAPACAĞI TOPLANTISINA AİT GÜNDEM.

  1. Karaköy Mahallesinde bulunan 318 ve 322 nolu sokak numaralarının iptali talebinin görüşülmesi.
  2. Belediyemizde görev yapan memur ve sözleşmeli personele 2020 yılında sosyal denge tazminatı ödenmesi talebinin görüşülmesi.
  3. Bartın İli Katık Atık Düzenleme Depolama Tesisi İnşaatı İşi için kredi kullanma talebinin görüşülmesi.
  4. Balamba Mahallesi, tapuda 702 ada, 238 parsel nolu taşınmazın ekli folyede “b” ile gösterilen kısmının bedelsiz olarak belediyemize hibe edilmesi talebinin görüşülmesi.
  5. Bartın Seyirtepe Camii Yaptırma Derneği ile Bartın Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalanması talebinin görüşülmesi.
  6. Şiremirçavuş Mahallesi, tapuda 1312 ada, 4, 5 ve 10 parsel nolu taşınmazlarda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazısı ve ekindeki incelene raporunun değerlendirilerek karar alınması talebinin görüşülmesi.
  7. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kutlubeyyazıcılar Köyü, Arap Yakası Mevkii, tapuda 125 ada, 273, 274 ve 275 parsel no.lu taşınmazlar üzerine hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği-İlavesi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği-İlavesi talebinin görüşülmesi.
  8. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kemerköprü Mahallesi, tapuda 108 ada, 11 parsel nolu taşınmazda Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği talebinin görüşülmesi.
  9. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Balamba Mahallesi, tapuda 1390 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası ve yoldan ihdas sonrası oluşacak parselin geri iadesi talebinin görüşülmesi.