BARTIN BELEDİYE MECLİSİNİN 06 ARALIK 2018 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 16:00’DA YAPACAĞI TOPLANTISINA AİT GÜNDEM.

 

  1. Memur personele Ekim-Kasım-Aralık 2018 Denge Tazminatı ödenmesi talebinin görüşülmesi.
  2. İlimiz Merkez İlçe, Demirciler Mahallesi, tapuda 71 ada, 45-46-49 parsel nolu taşınmazların Belediyemize hibe edilmesi talebinin görüşülmesi.
  3. Bartın İli, Merkez İlçesi, Kutlubeyyazıcılar Köyü, Arap Yakası Mevkii tapuda 125 ada, 273, 274 ve 275 parsel no.lu taşınmazlar üzerine hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği-İlavesi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği-İlavesi onayı talebinin görüşülmesi.
  4. Gölbucağı Mahallesi, tapuda 879 ada, 1 parsel nolu taşınmazın ekli folyede A2 ile gösterilen yol alanında kalan kısmının kamulaştırılması talebinin görüşülmesi.
  5. Kırtepe Mahallesi, tapuda 176 ada, 17 parseldeki tescilli binanın Kültür Varlığı olarak Bartın’ a kazandırılması için Kamulaştırma işlemi yapılması ve onarılması talebinin görüşülmesi.
  6. Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemizin 2019 Mali Yılında uygulayacağı Gelir Tarifelerinin görüşülmesi.
  7. Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Halinde bulunan işyerleri için, 2019 yılı kira bedeli artışlarının belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
  8. İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz Merkez İlçe, Çaydüzü Mahallesi, Çaydüzü Caddesi, tapuda 1536 ada, 1 parsel nolu yoldan ihdas işlemi ile belediyemiz adına geçen taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi.