BARTIN BELEDİYE MECLİSİNİN 06 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 16:00’ DA

YAPACAĞI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT GÜNDEM.

 1. Araç satışı talebinin görüşülmesi.
 2. Belediyemizle Batı Karadeniz Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği Genel Merkezi arasında acil afet haberleşme ve işbirliği protokolü imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
 3. 1 adet Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu ve 1 adet Arozöz Su Tankeri alımı talebinin görüşülmesi.
 4. Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projeleri ile diğer Tarım ve Hayvancılık alanlarında hizmet projeleri imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
 5. Gölbucağı Mahallesi muhtarlık binasının tahsisi talebinin görüşülmesi.
 6. Köyortası Mahallesi muhtarlık binasının tahsisi talebinin görüşülmesi.
 7. Orta Mahalle muhtarlık binasının tahsisi talebinin görüşülmesi.
 8. Tuna Mahallesi muhtarlık binasının tahsisi talebinin görüşülmesi.
 9. Esentepe Mahallesi muhtarlık binasının tahsisi talebinin görüşülmesi.
 10. Bartın Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği binasının tahsisi talebinin görüşülmesi.
 11. Nakdi şartlı bağış talebinin görüşülmesi.
 12. Merkez İlçe Kırtepe Mahallesine kayıtlı “Eski Konak Caddesi” isminin “Asma Caddesi” olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
 13. Bartın Belediyesi Kamuya Açık Alanlarda İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliğinin kabulü talebinin görüşülmesi.
 14. Su İşleri Müdürlüğü İç Hizmet Yönetmeliği ve Su İşleri Yönetmeliğinin iptal edilerek yeni hazırlanan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü İç Hizmet Yönetmeliğinin ve Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Yönetmeliğinin kabulü talebinin görüşülmesi.
 15. Belediyemizin 2021 Mali Yılında uygulayacağı Gelir Tarifelerinin görüşülmesi.
 16. Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Aladağ Mahallesi, tapuda 679 ada, 34 nolu parselin satışı talebinin görüşülmesi.
 17. Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Esentepe Mahallesi, tapuda 788 ada, 13 nolu parselin satışı talebinin görüşülmesi.
 18. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kemerköprü Mahallesi, tapuda 89 ada, 198 nolu parselin satışı talebinin görüşülmesi.
 19. Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Aladağ Mahallesi, tapuda 1408 ada, 13 nolu parselin satışı talebinin görüşülmesi.
 20. Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Orduyeri Mahallesi, tapuda 20 ada, 128 nolu parselin satışı talebinin görüşülmesi.
 21. Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Gölbucağı Mahallesi, tapuda 1476 ada, 9-10 nolu parsellerin satışı talebinin görüşülmesi.
 22. Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Balamba Mahallesi, tapuda 1363 ada, 9 nolu parselin satışı talebinin görüşülmesi.
 23. Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Karaköy Mahallesi, tapuda 980 ada, 12-13 ve 14 nolu parsellerin satışı talebinin görüşülmesi.
 24. Kemerköprü Mahallesi, tapuda 1232 ada, 355 parsel nolu taşınmazın güneyinden geçen imar yolunun çevreyoluna bağlantısını sağlamak amacıyla Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 25. Balamba Mahallesi, tapuda 702 ada, 88 parsel no.lu taşınmaz üzerinde yol güzergâhı değişikliği amacıyla hazırlanan Nazım İmar Planı Değişikliği ile Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin görüşülmesi.
 26. Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edilen, Bartın Limanı Uygulama Yönetmeliğinin iptal edilerek yeniden düzenlenen yönetmeliğin ve yükleme-boşaltma protokolünün kabulü talebinin görüşülmesi.
 27. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Karaköy Mahallesi, tapuda 919 ada, 89 nolu parselin satışı talebinin görüşülmesi.
 28. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Esentepe Mahallesi, tapuda 588 ada, 20 nolu parselin satışı talebinin görüşülmesi.
 29. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kırtepe Mahallesinde mülkiyeti Bartın Belediyesine ait tapuda 155 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bedelsiz olarak Maliye Hazinesine devri talebinin görüşülmesi.
 30. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Tuna Mahallesi, tapuda 775 ada, 7 nolu parselin satışı talebinin görüşülmesi.
 31. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Esentepe Mahallesi, tapuda 781 ada, 6 ve 7 nolu parsellerin satışı talebinin görüşülmesi.
 32. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kutlubeyyazıcılar Köyü, Arap Yakası Mevkii, tapuda 125 ada, 273, 274 ve 275 parsel no.lu taşınmazlar üzerine hazırlanan Nazım İmar Planı Değişikliği-İlavesi ve Uygulama İmar Planı Değişikliği-İlavesi onayı talebinin görüşülmesi.
 33. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Dallıca Köyü, tapuda 117 ada, 1 ve 4 parsel no.lu taşınmazları kapsayan alanda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama İmar Planı Değişikliği onayı talebinin görüşülmesi.
 34. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Dallıca Köyü, tapuda 136 ada, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 parsel no.lu taşınmazları kapsayan alanda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama İmar Planı Değişikliği onayı talebinin görüşülmesi.
 35. Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edilen, Zincir Süpermarketlerin ruhsatlandırılması ile ilgili konunun görüşülmesi.