BARTIN BELEDİYE MECLİSİNİN 05 TEMMUZ 2019 CUMA GÜNÜ SAAT 16:00’ DA

YAPACAĞI TOPLANTISINA AİT GÜNDEM.

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait Şiremirçavuş Mahallesi, tapuda 1314 ada, 9 parsel nolu taşınmazın bedelsiz olarak Bartın Baro Başkanlığına devri talebinin görüşülmesi.
  2. Şiremirçavuş Mahallesi, tapuda 1312 ada, 4,5 ve 10 parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin görüşülmesi.
  3. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Aladağ Mahallesi, tapuda 1408 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
  4. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Gölbucağı Mahallesi, tapuda 371 ada, 64 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
  5. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Gölbucağı Mahallesi, tapuda 13 ada, 47 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
  6. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Esentepe Mahallesi, tapuda 1280 ada, 4 parsel nolu taşınmaz üzerindeki binanın zemin tespit tutanağı işleminin görüşülmesi.
  7. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Esentepe Mahallesi, tapuda 1281 ada, 1 parsel nolu Bartın Belediyesi adına kayıtlı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi.
  8. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karaköy Mahallesi, tapuda 919 ada, 36-81-82 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
  9. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kırtepe Mahallesi, tapuda 427 ada, 99-100 parsel nolu taşınmazların bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi
  10. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Muratbey Köyü, tapuda 109 ada, 17 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi.