BARTIN BELEDİYE MECLİSİNİN 05 HAZİRAN 2020 CUMA GÜNÜ SAAT 16:00’ DA

YAPACAĞI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINA AİT GÜNDEM.

 

 1. 2019 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
 2. 2019 yılı Denetim Raporunun okunarak, bilgi verilmesi.
 3. 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Yönetim Dönemi Hesabının görüşülmesi.
 4. Encümene üye seçilmesi.
 5. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna üye seçilmesi.
 6. Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçilmesi.
 7. Mahalle ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna üye seçilmesi.
 8. Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna üye seçilmesi.
 9. Bodasaki Konağı Protokolünün incelenerek imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
 10. Şehirlerarası Otobüs Terminali Protokol metninin incelenerek imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
 11. Kirazlıköprü Barajı Bartın içme suyu ana isale hattının yeni kısmının Belediyemize devri için protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
 12. Karadeniz Kıyı Protokolünün incelenerek imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
 13. 2 adet Çöp Kamyonu ve 1 adet Yol Süpürme Makinesi alınması talebinin görüşülmesi.
 14. Şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan ilan ve reklam materyallerinin gelir tarifelerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
 15. Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Gölbucağı Mahallesi, tapuda 645 ada, 302 nolu parselin satışı talebinin görüşülmesi.
 16. Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Esentepe Mahallesi, tapuda 758 ada, 3 ve 4 nolu parsellerin satışı talebinin görüşülmesi.
 17. Şiremirçavuş Mahallesi, tapuda 1312 ada, 4, 5 ve 10 parsel nolu taşınmazlardaki plan değişikliğine ilişkin bilirkişi raporunun görüşülmesi.
 18. 1/1000 Ölçekli Revizyon-Uygulama İmar Planı Konut Alanları hakkındaki konunun görüşülmesi.
 19. Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Demirciler Mahallesi, tapuda 1012 ada, 196 nolu parselin satışı talebinin görüşülmesi.
 20. Mahalle ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilen, Kırtepe Mahallesine kayıtlı Eski Konak Caddesi isminin Asma Caddesi olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
 21. Mahalle ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilen, Okulak Mahallesinde kayıtlı 651. Sokak isminin Müezzinoğlu Sokak olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
 22. Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz mücavir alan ve Belediyemiz sınırları içerisinde kalan sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerde kullanılan her türlü kablo vb. gerece ilişkin geçiş hakkı ücretlerinin belirlenmesini, ayrıca geçiş hakkı talebinde bulunanlar ile yapılabilecek anlaşmaların imzalanması ile ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
 23. Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Özel Halk Otobüsleri yolcu taşıma ücretlerine zam yapılması talebinin görüşülmesi.
 24. Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İnkum Özel Halk Otobüsleri yolcu taşıma ücretlerine zam yapılması talebinin görüşülmesi.
 25. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Yoldan ihdas sonrası belediyemiz adına tescillenen Orduyeri Mahallesi, tapuda 32 ada, 29 nolu parselin satışı talebinin görüşülmesi.
 26. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Balamba Mahallesi, tapuda 702 ada, 509 parsel nolu 6.11m2 yüzölçümlü taşınmazın belediyemize hibe edilmesi talebinin görüşülmesi.
 27. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karaköy Mahallesi, tapuda 1441 ada, 27 parsel nolu Belediyemiz mülkiyetindeki 193,79 m2 yüzölçümlü taşınmazın Sağlık Tesisi Alanı olarak, Hazine adına bedelsiz devri talebinin görüşülmesi.
 28. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Yoldan ihdas sonrası belediyemiz adına tescillenen Orduyeri Mahallesi, tapuda 837 ada, 7 nolu parselin satışı talebinin görüşülmesi.
 29. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Orduyeri Mahallesi, tapuda 643 ada, 11 nolu parselin satışı talebinin görüşülmesi.
 30. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Kırtepe Mahallesi, tapuda 118 ada, 41 nolu parselin satışı talebinin görüşülmesi.
 31. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kemerköprü Mahallesi, tapuda 108 ada, 11 parsel nolu taşınmazda Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği onayı talebinin görüşülmesi.
 32. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karaköy Mahallesi, tapuda 1465 ada, 5 parsel nolu 864.97 m2 yüzölçümlü Maliye Hazinesine ait taşınmazı cami yapılmak kaydıyla bedelsiz olarak belediyemize devri talebinin görüşülmesi.
 33. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Çamaltı köyü, tapuda 101 ada, 3 parsel no.lu taşınmaz üzerinde “PVC Üretim Tesisi” amacıyla ticaret alanı olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin görüşülmesi.
 34. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Gecen Mahallesi, tapuda 102 ada, 1 parsel, 101 ada, 2 parsel, 103 ada, 1 ve 2 parseller, 122 ada, 49 ve 73 parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin görüşülmesi.
 35. Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edilen, Zincir Süpermarketlerin ruhsatlandırılması ile ilgili konunun görüşülmesi.