BARTIN BELEDİYE MECLİSİNİN 05 EYLÜL 2019 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 16:00’ DA

YAPACAĞI TOPLANTISINA AİT GÜNDEM.

 1. Bartın Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Çalışma ve Seyrüsefer Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebinin görüşülmesi.
 2. Öğrenci taşıma ücretlerinde değişiklik yapılması talebinin görüşülmesi.
 3. Karaköy Mahallesinde 4 adet yola sokak ismi verilmesi talebinin görüşülmesi.
 4. Orduyeri Mahallesi, tapuda 643 ada, 9 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
 5. Kemerköprü Mahallesi, tapuda 1232 ada, 355 parsel no.lu taşınmazın güneyinden geçen imar yolunun çevreyoluna bağlantısını sağlamak amacıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 6. Köyortası Mahallesi, tapuda 194 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdasının yapılması ve belediyemiz adına tescil olduktan sonra nasıl satılacağı hakkındaki konunun görüşülmesi.
 7. Belediyemiz mücavir alan sınırlarına bitişik olan Kutlubeydemirci Köyünün kalan diğer kısmının mücavir alana alınması talebinin görüşülmesi.
 8. Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemizin 2020 Mali Yılında uygulayacağı Gelir Tarifelerinin görüşülmesi.
 9. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Tuna Mahallesi, tapuda 482 ada, 210 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi ve yoldan ihdas sonrası oluşacak parselin satışı konusunun görüşülmesi.
 10. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Orduyeri Mahallesi, tapuda 837 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi ve yoldan ihdas sonrası oluşacak parselin satışı konusunun görüşülmesi.
 11. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Tuna Mahallesi, tapuda 1552 ada, 1 parsel ve 497 ada, 173 parsel nolu taşınmazlar üzerinde imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
 12. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kutlubeyyazıcılar Köyü, tapuda 145 ada, 11 parsel nolu taşınmaz üzerine hazırlanan Ticaret amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebinin görüşülmesi.
 13. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Gölbucağı Mahallesi, tapuda 645 ada, 299 parsel no.lu taşınmaz üzerinde imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
 14. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Orduyeri Mahallesi, tapuda 416 ada, 53 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
 15. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Orduyeri Mahallesi, tapuda 416 ada, 53 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “B” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.