BARTIN BELEDİYE MECLİSİNİN 04 KASIM 2019 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 16:00’ DA

YAPACAĞI TOPLANTISINA AİT GÜNDEM.

 1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.
 2. Belediye Otobüsleri ile Yapılan Şehir içi ve Banliyö Yolcu Taşımacılığı konusunda faaliyet göstermek üzere Bütçe İçi İşletme Kurulması ve isminin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
 3. Belediyemiz 2020 Mali Yılı Analitik Bütçe Tasarısının görüşülmesi.
 4. Kutlubeyyazıcılar Köyü, Arap Yakası Mevkii, tapuda 125 ada, 273, 274 ve 275 parsel no.lu taşınmazlar üzerine hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği-İlavesi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği-İlavesi talebinin görüşülmesi.
 5. Kemerköprü Mahallesi, tapuda 108 ada, 11 parsel nolu taşınmazda Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği talebinin görüşülmesi.
 6. Dallıca Köyü, tapuda 126 ada, 7, 28, 33, 38, 32, 31, 30, 64, 27, 25, 21, 26, 11 parsel nolu taşınmazlarda Nazım İmar Plan Değişikliği ve Uygulama İmar Plan Değişikliği talebinin görüşülmesi.
 7. Şiremirçavuş Mahallesi, tapuda 1314 ada, 10 nolu parselin intifa hakkının 30 yıllık süre ile Türkiye Barolar Birliğine devredilmesi hususunun tapusunda Belediyemiz tarafından konulan şerh dolayısıyla yapılıp yapılamayacağı konusunun görüşülmesi.
 8. Balamba Mahallesi, tapuda 1390 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası ve yoldan ihdas sonrası oluşacak parselin geri iadesi talebinin görüşülmesi.
 9. Mahalle ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilen, Kemerköprü Mahallesinde 1 adet, Aladağ Mahallesinde 1 adet, Karaköy Mahallesinde 6 adet yola sokak numarası verilmesi talebinin görüşülmesi.
 10. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Gölbucağı Mahallesi, tapuda 645 ada, 299 parsele ait imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
 11. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti belediyemizde bulunan Orduyeri Mahallesi tapuda 15 ada, 8 parsel nolu taşınmazın 593,65 m2 lik kısmına TEDAŞ adına 25 yıllığına kira şerhi konulması talebinin görüşülmesi.
 12. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kutlubeyyazıcılar Köyü, tapuda 145 ada, 11 parsel no.lu taşınmaz üzerine hazırlanan ticaret amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onayı talebinin görüşülmesi.
 13. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Gecen Mahallesi, tapuda 122 ada, 531 ve 532 parsel nolu taşınmazlarda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin görüşülmesi.