BARTIN BELEDİYE MECLİSİNİN 03 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 16:00’ DA

YAPACAĞI TOPLANTISINA AİT GÜNDEM.

 

 1. Belediyemiz 2020-2024 yıllarına ait Stratejik Planının görüşülmesi.
 2. 1 adet kamyon alınması talebinin görüşülmesi.
 3. Kemerköprü Mahallesinde 1 adet, Aladağ Mahallesinde 1 adet, Karaköy Mahallesinde 6 adet yola sokak numarası verilmesi talebinin görüşülmesi.
 4. Şiremirçavuş Mahallesi, tapuda 1312 ada, 4, 5 ve 10 parsellerde yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin yapılan itirazların değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi.
 5. Muratbey Köyü, tapuda 109 ada, 17 parsel için kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazısı ve yeniden düzenlenen plan tadilatının görüşülmesi.
 6. Gölbucağı Mahallesi, tapuda 645 ada, 299 parsele ait imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
 7. Mülkiyeti belediyemizde bulunan Orduyeri Mahallesi tapuda 15 ada, 8 parsel nolu taşınmazın 593,65 m2 lik kısmına TEDAŞ adına 25 yıllığına kira şerhi konulması talebinin görüşülmesi.
 8. Kutlubeyyazıcılar Köyü, tapuda 145 ada, 11 parsel no.lu taşınmaz üzerine hazırlanan ticaret amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onayı talebinin görüşülmesi.
 9. Gecen Mahallesi, tapuda 122 ada, 531 ve 532 parsel nolu taşınmazlarda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin görüşülmesi.
 10. Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Bartın Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Çalışma ve Seyrüsefer Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebinin görüşülmesi.
 11. Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Öğrenci taşıma ücretlerinde değişiklik yapılması talebinin görüşülmesi.
 12. Mahalle ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilen, Karaköy Mahallesinde 4 adet yola sokak ismi verilmesi talebinin görüşülmesi.
 13. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Orduyeri Mahallesi, tapuda 643 ada, 9 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
 14. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kemerköprü Mahallesi, tapuda 1232 ada, 355 parsel no.lu taşınmazın güneyinden geçen imar yolunun çevreyoluna bağlantısını sağlamak amacıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 15. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Köyortası Mahallesi, tapuda 194 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdasının yapılması ve belediyemiz adına tescil olduktan sonra nasıl satılacağı hakkındaki konunun görüşülmesi.
 16. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz mücavir alan sınırlarına bitişik olan Kutlubeydemirci Köyünün kalan diğer kısmının mücavir alana alınması talebinin görüşülmesi.
 17. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna yeniden havale edilen, Tuna Mahallesi, tapuda 1552 ada, 1 parsel ve 497 ada, 173 parsel nolu taşınmazlar üzerinde imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.