BARTIN BELEDİYE MECLİSİNİN 02 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 16:00’ DA

YAPACAĞI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT GÜNDEM.

 1. Belediyemizde görev yapan memur ve sözleşmeli personele ödenecek sosyal denge tazminatı hakkında yeniden belirlenecek oran üzerinden yeni bir sözleşme yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
 2. Milli Savunma Bakanlığı adına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı Karadeniz Bölge Komutanlığı ile Belediyemiz arasında yapılması istenilen protokolün incelenerek imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
 3. 1 adet binek otomobil, 1 adet kamyonet, 1 adet çift kabin pikap ve 1 adet küçük yol süpürme aracı alınması talebinin görüşülmesi.
 4. Bartın Limanı Uygulama Yönetmeliğinin iptal edilerek yeniden düzenlenen yönetmeliğin ve yükleme-boşaltma protokolünün kabulü talebinin görüşülmesi.
 5. Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Karaköy Mahallesi, tapuda 919 ada, 89 nolu parselin satışı talebinin görüşülmesi.
 6. Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Esentepe Mahallesi, tapuda 588 ada, 20 nolu parselin satışı talebinin görüşülmesi.
 7. Kırtepe Mahallesinde mülkiyeti Bartın Belediyesine ait tapuda 155 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bedelsiz olarak Maliye Hazinesine devri talebinin görüşülmesi.
 8. Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Tuna Mahallesi, tapuda 775 ada, 7 nolu parselin satışı talebinin görüşülmesi.
 9. Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Esentepe Mahallesi, tapuda 781 ada, 6 ve 7 nolu parsellerin satışı talebinin görüşülmesi.
 10. Kutlubeyyazıcılar Köyü, Arap Yakası Mevkii, tapuda 125 ada, 273, 274 ve 275 parsel no.lu taşınmazlar üzerine hazırlanan Nazım İmar Planı Değişikliği-İlavesi ve Uygulama İmar Planı Değişikliği-İlavesi onayı talebinin görüşülmesi.
 11. Dallıca Köyü, tapuda 117 ada, 1 ve 4 parsel no.lu taşınmazları kapsayan alanda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama İmar Planı Değişikliği onayı talebinin görüşülmesi.
 12. Dallıca Köyü, tapuda 136 ada, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 parsel no.lu taşınmazları kapsayan alanda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama İmar Planı Değişikliği onayı talebinin görüşülmesi.
 13. Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Yönetim Dönemi Hesabının görüşülmesi.
 14. Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan ilan ve reklam materyallerinin gelir tarifelerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
 15. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Gölbucağı Mahallesi, tapuda 645 ada, 302 nolu parselin satışı talebinin görüşülmesi.
 16. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Esentepe Mahallesi, tapuda 758 ada, 3 ve 4 nolu parsellerin satışı talebinin görüşülmesi.
 17. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Şiremirçavuş Mahallesi, tapuda 1312 ada, 4, 5 ve 10 parsel nolu taşınmazlardaki plan değişikliğine ilişkin bilirkişi raporunun görüşülmesi.
 18. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, 1/1000 Ölçekli Revizyon-Uygulama İmar Planı Konut Alanları hakkındaki konunun görüşülmesi.
 19. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Demirciler Mahallesi, tapuda 1012 ada, 196 nolu parselin satışı talebinin görüşülmesi.
 20. Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edilen, Zincir Süpermarketlerin ruhsatlandırılması ile ilgili konunun görüşülmesi.