BARTIN BELEDİYE MECLİSİNİN 02 MAYIS 2019 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 16:00’ DA

YAPACAĞI TOPLANTISINA AİT GÜNDEM.

 1. 2019 yılı T.İ.S. görüşmelerine katılacak üyelerin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
 2. Belediyemizde görev yapan memur ve sözleşmeli personele 2019 yılı sosyal denge tazminatı ödenmesi talebinin görüşülmesi.
 3. Batı Karadeniz Kalkınma Birliği üyeliğinden ayrılma talebinin görüşülmesi.
 4. Gölbucağı Mahallesi, tapuda 13 ada, 64 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
 5. Demirciler Mahallesi, tapuda 72 ada, 7 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ve “B” ile gösterilen kısımların yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
 6. Şiremirçavuş Mahallesi, tapuda 1314 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
 7. Şiremirçavuş Mahallesi, tapuda 1312 ada, 4,5 ve 10 parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin görüşülmesi.
 8. 08.2018 tarih ve 02.11.2018 tarihli Belediye Meclis Kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon+İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon+ İlave Uygulama İmar Planına ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yazısının görüşülmesi talebi.
 9. Mülkiyeti belediyemizde bulunan Kemerköprü Mahallesi, tapuda 109 ada, 9 nolu taşınmazın tamamı olan 46.60 m2 lik arsaya 25 (yirmibeş) yıllığına Kira Şerhi konulması talebinin görüşülmesi.
 10. Uzunöz Köyü, tapuda 124 ada, 20 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
 11. Aladağ Mahallesi, tapuda 820 ada, 10 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
 12. Orduyeri Mahallesi, tapuda 32 ada, 26 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “B” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
 13. Orduyeri Mahallesi, tapuda 32 ada, 26 ve 14 parsel nolu taşınmazların bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
 14. Köyortası Mahallesi, tapuda 194 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
 15. Kemerköprü Mahallesi, tapuda 1529 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
 16. Kemerköprü Mahallesi, tapuda 1529 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “b” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
 17. Orduyeri Mahallesi, tapuda 619 ada, 7 ve 8 parsel nolu taşınmazların bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
 18. Kutlubeyyazıcılar Köyü, tapuda 145 ada, 11 parsel no.lu taşınmaz üzerine hazırlanan Ticaret amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onayı talebinin görüşülmesi.
 19. Gölbucağı Mahallesi, tapuda 10 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
 20. Bartın Belediye Başkanlığı İnkum Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin 2019 yılına ait günlük konaklama ücret tarifesinin görüşülmesi.
 21. Yapılan görevlendirme neticesinde, Belediye Başkan yardımcılarının maaşının belirlenmesi.
 22. 2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Yönetim Dönemi Hesabının görüşülmesi.