BARTIN BELEDİYE MECLİSİNİN 01 EKİM 2020 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 16:00’ DA

YAPACAĞI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT GÜNDEM.

 

 1. 1 adet Binek Otomobil alınması talebinin görüşülmesi.
 2. Parthenios Hareketleniyor isimli proje hakkındaki konunun görüşülmesi.
 3. Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Tuna Mahallesi, tapuda 1183 ada, 4-5 ve 6 nolu parsellerin satışı talebinin görüşülmesi.
 4. Mülkiyeti Belediyemize ait Balamba Mahallesi, tapuda 986 ada, 69 nolu parselin satışı talebinin görüşülmesi.
 5. Mülkiyeti Belediyemize ait Balamba Mahallesi, tapuda 986 ada, 70 nolu parselin satışı talebinin görüşülmesi.
 6. Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Esentepe Mahallesi tapuda 893 ada 14 nolu parselin satışı talebinin görüşülmesi.
 7. Mülkiyeti Belediyemize ait Şiremirçavuş Mahallesi tapuda 1340 ada 2 nolu parselin satışı talebinin görüşülmesi.
 8. Balamba (Çaydüzü) Mahallesi, tapuda 1381 ada, 44 parsel numaralı taşınmaz üzerinde tahsis amacına uygun kullanımının sağlanması amacıyla hazırlanan Nazım İmar Planı Değişikliği ile Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin görüşülmesi.
 9. Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Esentepe Mahallesi tapuda 788 ada 14 nolu parselin satışı talebinin görüşülmesi.
 10. Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edilen, Kutlubey Yazıcılar Üniversite Kampüsü arasında yolcu taşımacılığı hakkındaki konunun görüşülmesi.
 11. Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edilen, Fen İşleri Müdürlüğü İç Hizmet Yönetmeliğinin iptal edilerek yeni hazırlanan Fen İşleri Müdürlüğü İç Hizmet Yönetmeliğinin kabulü talebinin görüşülmesi.
 12. Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Fen İşleri Müdürlüğü 2020 bütçesinden belirtilen ödenek kalemlerinin Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü bütçesine aktarılması talebinin görüşülmesi.
 13. Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Özel Halk Otobüsleri destek talebinin görüşülmesi.
 14. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Demirciler Mahallesi, tapuda 86 ada, 17 nolu parselin satışı talebinin görüşülmesi.
 15. Mahalle ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilen, Merkez İlçe Kırtepe Mahallesine kayıtlı “Eski Konak Caddesi” isminin “Asma Caddesi” olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.