BARTIN BELEDİYE MECLİSİNİN 01 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 16:00’ DA

YAPACAĞI TOPLANTISINA AİT GÜNDEM.

 

  1. Bartın Merkez İnkumu Yan Dereleri Taşkın Koruma Tesisinin devir işlemleri için Belediye Başkanı Cemal AKIN’ a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
  2. Belediyemizin 2020 Mali Yılında uygulayacağı Gelir Tarifelerinin görüşülmesi.
  3. Tuna Mahallesi, tapuda 482 ada, 210 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi ve yoldan ihdas sonrası oluşacak parselin satışı konusunun görüşülmesi.
  4. Orduyeri Mahallesi, tapuda 837 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi ve yoldan ihdas sonrası oluşacak parselin satışı konusunun görüşülmesi.
  5. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kırtepe Mahallesi, tapuda 249 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
  6. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kırtepe Mahallesi, tapuda 249 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “B” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
  7. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Aladağ Mahallesi, tapuda 1400 ada, 11-12-13-14-15-16 parsel nolu taşınmazların bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
  8. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Karaköy Mahallesi, tapuda 1276 ada, 88 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
  9. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Karaköy Mahallesi, tapuda 1276 ada, 88 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “B” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
  10. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gölbucağı Mahallesi, tapuda 510 ada, 275 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
  11. Tuna Mahallesindeki ekli folyedeki “A” ile gösterilen kısmın belediyemiz adına tescil yapılması talebinin görüşülmesi.
  12. Tuna Mahallesi, tapuda 1552 ada, 1 parsel ve 497 ada, 173 parsel nolu taşınmazlar üzerinde imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
  13. Kutlubeyyazıcılar Köyü, tapuda 145 ada, 11 parsel nolu taşınmaz üzerine hazırlanan Ticaret amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebinin görüşülmesi.
  14. Aladağ Mahallesi, tapuda 1195 ada, 47 parsel nolu Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazın Sağlık Tesisi Alanı olarak, Hazine adına bedelsiz devri talebinin görüşülmesi.
  15. Gölbucağı Mahallesi, tapuda 645 ada, 299 parsel no.lu taşınmaz üzerinde imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
  16. Orduyeri Mahallesi, tapuda 416 ada, 53 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
  17. Orduyeri Mahallesi, tapuda 416 ada, 53 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “B” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.
  18. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Şiremirçavuş Mahallesi, tapuda 1312 ada, 4,5 ve 10 parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin görüşülmesi.