Belediyemiz sınırları içinde kalan, Balamba Mahallesi tapuda 1350 ada, 52-53-54 nolu parsellerin bulunduğu kısımda 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması olan “Arazi ve Arsa Düzenlemesi”  uygulaması yapılması ile ilgili olarak hazırlanmış olan evraklar Belediye Encümenin 01/04/2020 tarihli toplantısında 139 sayı ile uygun görülerek kabul edilmiştir.

İlan Metni için tıklayınız.