T.C.
BARTIN BELEDİYE
BAŞKANLIĞI

Tarih : 04/01/2020

Sayın Bina Yöneticisi,
24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı
 Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Asansör Bakım , İşletme ve Periyodik kontrol Yönetmeliği” hükümlerine göre bina yöneticisi, kullanıcıların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacı ile asansörlerin aylık normal bakım ve kontrollerini ve yılda en az bir kerede periyodik kontrolünü yaptırmaktan sorumludur. Yine aynı yönetmelikte, Belediyeler, sınırları içerisindeki her asansörün yılda bir kez A tipi Muayene Kuruluşu tarafından kontrol edilmesini sağlamaktan ve yıllık kontrolün yapılıp yapılmadığını denetlemekten sorumlu kılınmıştır.

Ayrıca bina yöneticisi asansörün ruhsatsız çalıştığını öğrenmesi yada asansörün yapılan kontrolde
kırmızı veya sarı etiket alması durumunda da asansörü kullanım dışı bırakmak ve kapatmak zorundadır.

Belediyemiz, bu nedenle belediye sınırları içinde bulunan yapılardaki asansörlerin yıllık kontrolünü, anılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2020 yılı içerisinde gerçekleştirmek üzere akredite A tipi Muayene Kuruluşu olan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bartın İl Temsilciliği ile bir protokol imzalamıştır.
Binanızda bulunan asansörlerin yıllık kontrolünü gerçekleştirmek üzere aşağıda iletişim bilgileri verilen Makina Mühendisleri Odası’na başvurarak yıllık kontrol talebinde bulunmanız, bakımcı firma personeli nezaretinde gerçekleştirilecek kontrol çalışmaları sırasında muayene personeline yardımcı olmanız, kontrol sonrası raporlarınızı alarak, raporda belirtilen eksik ve hataları gidermeniz ve binanızdaki asansörlerin güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamanız gerekmektedir.
Ayrıca yine aynı yönetmelik uyarınca 2012 yılı tescil yönetmeliği öncesi ruhsat almış bulunan, fakat tescili yapılmamış olan asansörlere de ,apartman yönetimince tescil belgesi alınması gereklidir.
Asansörlerin Yıllık Kontrol hizmetinin yerine getirilmesinde ve tescillenmesi aşamasında göstereceğiniz duyarlılık ve işbirliği için şimdiden teşekkür eder, sağlık ve esenlikler dilerim.
Saygılarımızla,

Bartın Belediye Başkanlığı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi
Bartın İl Temsilciliği İrtibat Bürosu
Adres : Gölbucağı Mah. Gölbucağı Cad. No:37 BARTIN
Tel : 0 378 2276988
Faks : 0 378 2276988

08.01.2020 10:00:00

Duyuru dosyasını yüklemek için tıklayınız.