Belediyemiz sınırları içinde kalan Aladağ Mahallesi tapuda 930 ada, 1-2-3-4-5 nolu parsellerin bulunduğu alanda, imar paftasında işaretlenen Düzenleme Sahası Sınırları içinde kalan taşınmazların bulunduğu kısımda 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. maddesi olan “Arazi ve Arsa Düzenlemesi” uygulaması yapılması ile ilgili olarak hazırlanmış olan evraklar Belediye Encümenin 26/02/2020 tarihli toplantısında 92 sayı ile uygun görülerek kabul edilmiştir.

İmar Kanununun 18. Madde uygulaması olan “Arazi ve Arsa Düzenlemesine” ait evraklar Belediyemiz İlan Panosu’nda asılıdır.

İlanen duyurulur.