Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine kayıtlı olan Hıdırellez’in gelişi ile ilgili olarak mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Cemal Akın mesajında, “Halk inancına göre, darda kalanların yardımcısı olduğuna, bolluk getirdiğine inanılan Hızır ile denizlerin hâkimi, suların koruyucusu olduğuna inanılan İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülen, baharın habercisi ‘Hıdırellez’, asıllardır nesilden nesile aktarılan kültürel mirasımızdır. UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine kayıtlı olan Hıdırellez, insanların bolluk, bereket gibi dilek ve isteklerini yansıtmakla birlikte, bu gelenek işlevsel olarak sosyal dayanışmayı güçlendirmektedir. Türk Dünyasının, Orta Doğu ve Balkanların ortak değerlerinden biri olan bu geleneği korumak, yaşatmak, nesilden nesile aktarmak ve zenginleştirmek çok önemlidir” dedi. Başkan Akın, “Bolluk ve bereketi simgeleyen kişiler oldukları için temas ettikleri her şeyin bereketlendiği ve şifa dağıttıkları inanışına göre Hızır ile İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olan, baharın habercisi Hıdırellez gününde, tüm vatandaşlarımızın gönlünden geçen güzellikleri yaşamaları temenni ediyorum. Sağlıkla nice Hıdırellez’lere” dedi.