UNESCO Geçici Miras Listesi’nde yer alan Amasra’da termik santral kurmak isteyen Hattat Holding’in yeniden başvurusuyla dün yapılması planlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED) Halkın Katılımı Toplantısı protesto edildi. Bartın Platformu bileşenleri başta olmak üzere Amasra ve Bartın halkı alkışlarla, ıslıklarla toplantıyı protesto ederek, toplantının yapılmasına izin vermedi.

Bartın’ın Amasra ilçesinde, Tarlaağzı ve Gömü köyleri arasına Hattat Holding tarafından kurulmak istenen kömüre dayalı HEMA Termik Santrali projesi için süreç yeniden başladı. Danıştay 14. Dairesi tarafından 26 Aralık 2018’de iptal edilen proje için Hattat Holding’in başvurusu doğrultusunda tekrar Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldığı, 29 Nisan 2019’da Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ilan edilmiş ve ÇED süreci kapsamındaki Halkın Katılımı Toplantısının 10 Mayıs 2019 Cuma günü gerçekleştirileceği de açıklanmıştı. Daha önce de halkın tepkisi ve protestosuyla yapılamayan ÇED Halkın Katılımı Toplantısı’na bu kez de izin verilmedi. Bartın Platformu bileşenleri, Bartın ve Amasra halkı, Amasra Kapalı Spor Salonu’nda yapılması planlanan toplantıyı protesto etti. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır da kalabalıkla birlikte toplantının yapılacağı spor salonu önünde saatlerce bekleyerek termik santrale karşı olduklarını bir kez daha dile getirdiler.

Akın: “Bizim Bilgilendirilmeye İhtiyacımız Yok”

Toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan  Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Defalarca gelseler de biz yine burada olacağız. Biz Bartın’da termik santral olmasın diyoruz. Dünyada artık yok olmak üzere. Özellikle Avrupa’da termik santralleri kapatıyorlar. Rüzgar enerjisine, biyogaz enerjisine ve güneş enerjisine geçilirken biz Bartın’da bunu yapmaya çalışıyoruz. Amasra bunun için uygun olmayan bir yer. O anlam itibariyle suyumuza sahip çıkmamız lazım. Kavşak Suyumuz yok olmasın diye. Hem suyumuz, hem deniz yok olmasın, hem güzel havamız yok olmasın, hem de ormanlarımız yok olmasın istiyoruz.  Yani biz Bartın’da güzel yaşamak istiyoruz. O noktada Bartın’daki kömür çıkmalı. Bunu da net olarak söylüyoruz. O zenginlik yeryüzüne çıkarılarak mutlaka kullanılmalı. Ama termik santral asla yapılmamalı. Onun çin de bugün yine buradayız. ÇED’le ilgili bir bilgilendirme yapılacak ama bizim bilgilendirilmeye ihtiyacımız yok. Artık Bartın halkı çok şuurlu bu konuda. Defalarca denediler olmadı. Daha önce hatırlarsanız mobil santral yapmayı denemişlerdi, 20 yıl evvel, o da olmamıştı. Gitsinler bizi Bartın’da kendi halimize bıraksınlar. Biz Bartın’da güzel geçinelim, birlik ve beraberlik içerisinde. Çünkü Bartın huzur şehridir. Bu huzuru kimse bozmasın.” dedi.

Bartın Platformu adına açıklama yapan Bartın Platformu Sözcüsü Prof. Dr. Erdoğan Atmış da açıklamasında” Artık çok tecrübe sahibi olduk. Halkın katılımı toplantıları, sonrasında Ankara’daki toplantılar… Ama onlar bizim itirazlarımızı hiçbir şekilde dinlemiyorlar. Ankara’daki bürokratlar sadece şirketin istediği şeyleri dinliyorlar. Bazı siyasetçiler onlara destek oluyorlar ve ÇED raporlarını çıkartılorlar. Fakat Bartın Platformu, sadece bu ÇED ile ilgili değil avukatlarımız aynı zamanda bu enerji lisansı ile ilgili, aynı zamanda Çevre Düzeni Planı ile ilgili, aynı zamanda Çevre Düzeni Planı’nın değişik ölçekleriyle ilgili bir çok davayı şu anda takip ediyorlar. Hiç merak etmeyin. Siz varolduğunuz süre boyunca bu mücadele devam edecek. Şirketin yeni başvurusuna baktığımız zaman bir paçavra görüyoruz. Daha önce lavvar ÇED’ini, termik ÇED’ini ve liman ÇED’ini birleştirmişler. Neden? Çünkü Danıştay bizim lehimize oybirliği ile verdiği kararda, ‘Bunların hepsi entegredir. Birlikte değerlerilmesi ve kümülatif etkisinin dikkate alınması gerekmektedir’ demiştir. Bunlar bunu uydurmaya çalışmışlar ama uyduramamışlar. Neden? Çünkü bu bir entegre tesis ise oradaki maden ocakları da o entegre tetisin bir parçasıdır. Ama bu ÇED başvurusunda yoktur. Aynı zamanda burada üretilecek olan enerjiyi enterkonektif sisteme bağlayacak olan yüksek gerilim hattı da bu entegre tesisin bir parçasıdır. Bu da ÇED raporunda yoktur. Yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu başvuruyu direkt reddetmesi gerek. Eğer bu ülkedeki yargıya ve Danıştay kararlarına saygısı varsa. Fakat daha önce yaptıkları gibi yine hukuksuz, yine kanunsuz bir işleme izma atmışlardır. Ama buradan uyarıyoruz. Aynı zamanda bu komisyonun bir üyesi olan Bartın Belediye Başkanlığı, Amasra Belediye Başkanlığı ve Sayın milletvekilimiz de elbet bu toplantılara daha sonra müdahale edecek ve bu itirazlarını yapacaklardır, bunun takipçisi olacaklardır. Devlet ile Çevre Şehircilik Bakanlığı’na ‘hukuka uy, yargı kararlarına saygı göster, hukuktan yana, toplumdan yana tavır al. Çevreden ve doğadan yana tavır al’ Amasra’nın Gömü Köyü’nde yapılmak istenen 1320 MW gücündeki Hema Termik Santrali ve Hema Limanı ÇED olumlu kararları beş ay önce Danıştay tarafından oybirliğiyle iptal edilmişti. Bu iptaller yörede Hattat Holding tarafından yapılmak istenen termik santrallere dair ilk iptal kararları değildi. Bunlar Bartın-Amasra halkının büyük tepki ve mücadelesi sonucu daha önceki idari veya yargı kararlarıyla birlikte verilmiş sekizinci iptal kararlarıydı. Buna rağmen Hattat Holding aynı yerde termik santral yapmak için dokuzuncu kez ÇED başvurusunda bulundu. Bugünkü toplantı bu ÇED başvurusuna ait ‘Halkın Katılımı Toplantısı’ydı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni ÇED sürecini ilgili şirketin verdiği 1600 sayfalık ÇED Başvuru Dosyası’nı dikkate alarak başlattı. Bu başvuru dosyası, daha önceki başvurulardan copy-paste yoluyla yapılmış, karman çorman, hiçbir bilimsel karşılığı olmayan bir paçavra olmaktan ileri gitmemektedir. Bu paçavra dosyada verilerin çoğu eski tarihli veriler olduğu gibi, aradan geçen 10 yıllık sürede mevzuatta yapılmış olan değişiklikleri dikkate almadan idareye sunulmuştur. Böyle bir başvuru dosyasının bakanlık tarafından kabul edilmemesi ve direkt reddedilmesi gerekirdi.Bakanlığın bu dosyayı reddetmek için hala bir şansı vardır. Çünkü Danıştay’ın Hema Termik Santrali ÇED olumlu kararını oybirliğiyle iptal ederken dayandığı entegre tesis ve kümülatif etki argümanlarını karşılamak iddiasıyla hazırlanmış bu ÇED başvurusu, başvuru için gereken asgari şartları karşılamaktan çok uzaktır. ÇED başvurusunda daha önce ayrı ayrı ÇED süreçlerine tabii tutulmuş olan Hema Termik Santrali, Hema Limanı ve Lavvar Tesisi gibi tesisler bu sefer birlikte olacak şekilde aynı ÇED sürecine tabii tutulmuştur. Fakat bu değişiklik yeterli değildir. Danıştay’ın Entegre Tesis ve Kümülatif Etkiye dayandırdığı kararı tam olarak karşılanmak isteniyorsa, taşkömürü kuyuları ve termik santralde üretilecek elektriği enterkonekte sisteme bağlayacak yüksek gerilim hattının da bu ÇED sürecine dahil edilmesi gerekmektedir. Bu tesisler için daha önce verilmiş olan ‘ÇED Gerekli Değildir’ ve ‘ÇED olumlu’ kararları, Danıştay’ın Hema Termik Santrali ÇED Olumlu kararını iptalinden sonra geçerliliğini yitirmiştir. Aynı yerde yapılacak tesislerin oluşturacağı kümülatif etki ancak bu tesislerin de yeni ÇED sürecine dahil edilmesinden sonra doğru olarak ölçülebilir. Bu nedenle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın eksik şekilde hazırlanmış Hema Termik Santrali ÇED Başvuru Dosyası’nı derhal geri çevirmesi gerekmektedir.Bugün burada yine yüzlerce kişi var ve Amasra’da termiksiz yaşam için mücadele ediyor. Bartın Platformu önderliğinde yürütülen bu mücadelede son 10 yıl içinde; termik santralle ilgili yapılan 9 farklı ‘ÇED Halkın Katılımı Toplantısı’nı binlerce kişiyle tepki konularak yaptırılmadı. 29 Kasım 2010 tarihinde bin kişiyle Bartın’dan Ankara’ya gidilerek Bakanlığın önünde termik santral protestosu yapıldı. 22 Nisan 2011’de 10 bin kişinin katılımıyla ‘Termiksiz Yaşam İstiyoruz’ mitingi yapıldı. 5 Haziran 2014’te yağmurlu bir günde termik santralin yapılmak istendiği yerden Amasra’ya kadar el ele tutuşan binlerce kişiyle insan zinciri yapıldı. O gün Amasra’daki bütün esnaf işyerlerini açmayarak termik santrale tepkisini gösterdi. Haziran 2014’te sadece 10 iş günü içinde toplam 43 bin kişinin bireysel dilekçesiyle termik santral ÇED raporuna itiraz edilerek dünyada daha önce gerçekleşmemiş olan bir başarıya ulaşıldı. Rekor kıracak sayıyla, tam 2019 davacıyla Hema Termik Santrali ÇED olumlu kararının iptali için davalar açıldı. Açılan bu davalar idare mahkemesi tarafından kabul edilmese de, Danıştay tarafından oybirliğiyle kabul edilerek, Hema Termik Santrali ÇED olumlu kararı iptal edildi. Bu kararlarla Bartın-Amasra halkının haklılığı onaylandı. Tüm bunlara rağmen ilgili şirket tekrar yaptığı ÇED başvurusuyla, Amasra’da termik santral yapma girişimini dokuzuncu kez gündeme getirmiştir. Burada belirtmek istiyoruz ki; Biz Bartın-Amasra halkı olarak bu dokuz canlı termik santral canavarını, tam sekiz kez öldürdük. Kararlıyız. Dokuzuncusunda da öldürüp, Çanına ot tıkayacağız. Bu böyle biline.”  dedi.