Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Valiliği’nde düzenlenen Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı’na katıldı.

Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Valisi Sinan Güner Başkanlığında Bartın Valiliği Çeşm-i Cihan Toplantı Salonu’nda düzenlenen Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı’na katıldı. Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verilerinin değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizlerin yapıldığı toplantıda, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında il ve ilçelerimizdeki olay sayıları, başvuru sayıları, Kanun kapsamındaki alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için il/ilçe bazında ilgili kurumlar tarafından planlanması gereken tedbirler değerlendirildi ve son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleri de yapılarak benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler üzerinde duruldu. Risk düzeyi yüksek olayların muhakkak sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili öfke kontrolü gibi önleyici destek hizmetlerinin uygulanması, etkinliğinin arttırılması ve takibinin yapılması, kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı göz önünde bulundurularak diğer kurumların (baro, üniversiteler ve STK’ların) sürece dahil olması için yapılması gereken çalışmaların planlanması, bu hususların ilimizde ve ilçelerimizde eylem planı haline getirilmesi gibi bir çok konuda çalışma/değerlendirme yapıldı ve Bakanlıklarımızın ortaya koyduğu seferberlikte İlimizin de üzerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin gerçekleştirmesi için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.