T.C.
BARTIN BELEDİYESİ
İlan Memurluğu

• İlimiz, Merkez İlçe, 1/1000 ölçekli Revizyon+İlave Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri 2.9. Maddesi ile ilgili değişiklik Belediye Meclisi’nin 06/12/2019 tarihli toplantısında 289 sayı ile uygun görülerek kabul edilmiştir.
İmar Hükümleri ile ilgili madde Belediyemiz İlan Panosu’nda asılıdır.

• Belediyemizin görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer alan konulara ilişkin; ihbar, şikayet ve taleplerin en kısa sürede yerine getirilebilmesi amacı ile Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü bünyesinde ‘‘153 Alo Belediye’’ hattı, 7 gün 24 saat hizmet vermekte olup; halkımızın Belediyemiz işleri ile ilgili talepleri için ‘‘153 Alo Belediye’’ hattını kullanarak iletişime geçebilecekleri bilgilerinize sunulur.

• Bina Yöneticilerine Önemle Duyurulur;
04 Mayıs 2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘‘ Asansör Bakım, İşletme ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’’ hükümlerine göre, bina yöneticisi kullanıcıların can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi amacı ile asansörlerin aylık normal bakımlarını ve yılda en az bir kere periyodik kontrolünü yaptırmaktan sorumludur. Binanızda bulunan asansörlerin 2019 yılı periyodik kontrolünü gerçekleştirmek üzere Makine Mühendisleri Odası Bartın İl Temsilciliğine başvurarak yıllık kontrol talebinde bulunmaları önemle duyurulur.

Detaylı Bilgi İçin
Tel: 0378.2271025 -1166 (Dahili)
Arzu ALTINTOP
İlan Sorumlusu