T.C.

BARTIN BELEDİYESİ

İlan Memurluğu

 

  • 2018 yılı Emlak Vergisi, Reklam Vergisi ve İşyerleri için Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit ödeme süresi bugün son gün olup, mükelleflerimizin mesai bitimine kadar Belediyemiz Tahsilat Servisine ödeme yapmaları önemle rica olunur.
  • Bartın Belediye Meclisi’nin 01/08/2018 tarih, 161 sayılı kararı ile onanan Bartın İli, Merkez İlçe, Belediye Sınırları ve Mücavir Alan Sınırları içinde kalan köylerde 1/5000 ölçekli Revizyon+İlave Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Revizyon+İlave Uygulama İmar Planına, askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazlar Belediye Meclisi’nin 02/11/2018 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, değişen kısımları 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi(b) bendi hükümleri gereğince bir ay süre ile Bartın Belediyesi resmi internet sitesinde ve Belediyemiz İlan Panosu’nda asılıdır.
  • Bartın İli, Merkez İlçe, Tuna Mahallesi, tapuda 497 ada, 20 no’lu parselin bulunduğu İmar adasındaki, İmar Kanununun 18. Madde uygulaması ve 2981 sayılı İmar Affı yasasının 10/c maddesi uygulaması yapılması ile ilgili olarak hazırlanmış olan evraklar Belediye Encümeninin 17/10/2018 tarihli toplantısında 329 sayı ile uygun görülerek kabul edilmiştir.

İmar Kanununun 18. Madde uygulaması olan ‘‘ Arazi ve Arsa Düzenlenmesine’’ ait ve 2981 sayılı İmar Affı yasasının 10/c maddesi uygulamasına ait evraklar Belediyemiz İlan Panosu’nda asılıdır.

  • Belediyemizce düzenlenen Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu konseri, Kültür Merkezi’nde 2 Aralık Pazar günü saat:20.00’de yapılacaktır.

Ücretsiz olan konsere tüm halkımız davetlidir.

 

Detaylı Bilgi İçin

Tel: 0378.2271025 -1166  (Dahili)

Arzu ALTINTOP

İlan Sorumlusu