Bartın Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısını yaptı. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın Başkanlığı’nda toplanan Belediye Meclisinde toplam 8 madde görüşülerek karara bağlandı.

Yoklama ile başlayan toplantıda gündemin birinci maddesi olan Memur Personele Ekim-Kasım-Aralık 2018 Denge Tazminatı ödenmesi talebi görüşüldü. Talep kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde ise İlimize Merkez İlçe, Demirciler Mahallesi tapuda 71 ada, 45,46,49 parsel nolu taşınmazın Bartın Belediyesine hibe edilmesi talebi görüldü. Talep kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesi olan Bartın İli Merkez İlçesi Kutlubey Yazıcılar Köyü Arap Yakası Mevkii tapuda 125 ada, 273,274 ve 275 parsel nolu taşınmazlar üzerinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği- İlavesi ve 1/ 1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlavesi onay talebi kabul edildi.  Dördüncü gündem maddesinde ise Gölbucağı Mahallesi tapuda 879 ada, 1 parsel nolu taşınmazın ekli folyede A2 gösterilen yol alanında kalan kısmının kamulaştırılması ile ilgili talep kabul edildi. Gündemin beşin maddesi olan Kırtepe Mahallesi tapuda 176 ada,17parselde ki tescilli binanın Kültür Vakfı olarak Bartın’a kazandırılması için kamulaştırılma işlemi yapılması ve onarılması talebi görüşüldü. Talep meclis üyeleri tarafından kabul edildi.  Gündemin altıncı maddesinde ise Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Bartın Belediyesi 2019 Mali Yılında uygulayacağı Gelir Tarifesi görüşüldü. Madde kabul edildi. Gündemin yedinci maddesi olan Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edilen Bartın Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Halinde bulunan işyerleri için 2019 yılı kira bedeli artışlarının belirlenmesi kabul edildi. Gündemin son maddesi olan sekizinci maddede ise İmar Komisyonuna havale edilen İlimize Merkez İlçe, Çaydüzü Mahallesi, Çaydüzü Caddesi, tapuda 1536 ada,1 parsel nolu yoldan ihdas ile Bartın belediyesi adına geçen taşınmazı satın alma talebi meclis üyeleri tarafında kabul edildi.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” 2018 yılının son meclis toplantısında 8 maddeyi görüşerek karara bağladık. Aldığımız karaların hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.