Bartın Belediyesi Mayıs 2019 Meclis Toplantısı 2. oturumu, Bartın Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Yoklama ile başlayan toplantıda gündemin birinci maddesi olan Şiremirçavuş Mahallesi, tapuda 1314 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde Bartın Belediye Başkanlığı İnkum Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin 2019 yılına ait günlük konaklama ücret tarifesinin görüşüldü. Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen karar meclis üyeleri tarafından kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde ise yapılan görevlendirme neticesinde, Belediye Başkan yardımcılarının maaşları belirlendi.  Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen karar kabul edildi. Gündemin son maddesinde 2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Yönetim Dönemi Hesabı görüşüldü. Madde oy birliği ile kabul edildi.