Bartın Belediyesi Ağustos 2019 Meclis Toplantısı, Bartın Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Cemal Akın Başkanlığı’nda toplanan Meclis, gündem maddesi olan 18 maddeyi görüşerek karara bağladı. Yoklama ile başlayan toplantı gündemin birinci maddesi olan Bartın Merkez İnkumu Yan Dereleri Taşkın Koruma Tesisinin devir işlemleri için Belediye Başkanı Cemal AKIN’ a yetki verilmesi talebi ile devam etti. Madde kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde ise Bartın Belediyesi 2020 Mali Yılında uygulayacağı Gelir Tarifeleri görüşüldü. Madde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Gündemin üçüncü maddesinde ise Tuna Mahallesi, tapuda 482 ada, 210 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi ve yoldan ihdas sonrası oluşacak parselin satışı konusu görüşüldü. Madde İmar Komisyonuna havale edildi.Dördüncü gündem maddesi olan Orduyeri Mahallesi, tapuda 837 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi ve yoldan ihdas sonrası oluşacak parselin satışı konusunun görüşülmesi İmar Komisyonuna havale edildi.Gündemin beşinci maddesinde ise mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan Kırtepe Mahallesi, tapuda 249 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşüldü. Madde kabul edildi. Altıncı gündem maddesi olan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan Kırtepe Mahallesi, tapuda 249 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “B” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi kabul edildi. Gündemin yedinci maddesi mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan Aladağ Mahallesi, tapuda 1400 ada, 11-12-13-14-15-16 parsel nolu taşınmazların bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi kabul edildi. Sekizinci gündem maddesi mülkiyeti Bartın Belediyesine ait olan Karaköy Mahallesi, tapuda 1276 ada, 88 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi kabul edildi. Dokuzuncu madde olan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne aito lan Karaköy Mahallesi, tapuda 1276 ada, 88 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “B” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi kabul edildi. Onuncu gündem maddesi olan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan Gölbucağı Mahallesi, tapuda 510 ada, 275 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi kabul edildi. Onbirinci gündem maddesi olan Tuna Mahallesindeki ekli folyedeki “A” ile gösterilen kısmın Bartın Belediyesi adına tescil yapılması talebi kabul edildi. On ikinci gündem maddesinde ise Tuna Mahallesi, tapuda 1552 ada, 1 parsel ve 497 ada, 173 parsel nolu taşınmazlar üzerinde imar plan değişikliği talebi görüşüldü. Madde İmar Komisyonuna havale edildi. On üçüncü gündem maddesinde ise Kutlubeyyazıcılar Köyü, tapuda 145 ada, 11 parsel nolu taşınmaz üzerine hazırlanan Ticaret amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi görüşüldü. Madde İmar Komisyonuna havale edildi. On dördüncü gündem maddesinde ise Aladağ Mahallesi, tapuda 1195 ada, 47 parsel nolu Bartın Belediyesi mülkiyetindeki taşınmazın Sağlık Tesisi Alanı olarak, Hazine adına bedelsiz devri talebi görüşüldü. Madde kabul edildi. Onbeşinci maddede ise Gölbucağı Mahallesi, tapuda 645 ada, 299 parsel no.lu taşınmaz üzerinde imar plan değişikliği talebi görüşüldü. Madde İmar Komisyonuna havale edildi.On altıncı madde olan Orduyeri Mahallesi, tapuda 416 ada, 53 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi İmar Komisyonuna havale edildi.Onyedinci maddede ise Orduyeri Mahallesi, tapuda 416 ada, 53 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “B” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi İmar Komisyonuna havale edildi.Son gündem maddesi olan onsekizinci maddede ise İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Şiremirçavuş Mahallesi, tapuda 1312 ada, 4,5 ve 10 parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi görüşüldü. Madde kabul edildi.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” alınan kararların Bartın’ımız için hayırlı olmasını diliyorum. Belediye Meclisimiz ve komisyonlarımız tarafından sürdürdüğümüz çalışmalarımızı halkımızın geleceği için titizlikle yapıyoruz. Halkımızın bizlere layık gördüğü bu makamı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.