Bartın Belediyesi Eylül 2019 Meclis Toplantısı, Bartın Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

             Belediye Başkanı Cemal Akın başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleşen toplantıda 22 madde görüşülerek karara bağlandı.

Yoklama ile başlayan toplantı gündemin birinci maddesi olan Bartın Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Çalışma ve Seyrüsefer Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebi ile devam etti. Madde Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi. Gündemin ikinci maddesinde ise öğrenci taşıma ücretlerinde değişiklik yapılması talebi görüşüldü. Talep Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi. Gündemin üçüncü maddesinde Karaköy Mahallesinde 4 adet yola sokak ismi verilmesi talebi Mahalle ve Sokak İsimleri Komisyonuna havale edildi. Dördüncü gündem maddesi olan Orduyeri Mahallesi, tapuda 643 ada, 9 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi ise İmar Komisyonuna havale edildi. Gündemin beşinci maddesinde ise Kemerköprü Mahallesi, tapuda 1232 ada, 355 parsel no.lu taşınmazın güneyinden geçen imar yolunun çevreyoluna bağlantısını sağlamak amacıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi İmar Komisyonuna havale edildi. Gündemin altıncı maddesinde Köyortası Mahallesi, tapuda 194 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdasının yapılması ve Bartın Belediyesi adına tescil olduktan sonra nasıl satılacağı hakkındaki konunun görüşülmesi İmar Komisyonuna havale edildi.Gündemin yedinci maddesinde Bartın Belediyesi mücavir alan sınırlarına bitişik olan Kutlubeydemirci Köyünün kalan diğer kısmının mücavir alana alınması talebi İmar Komisyonuna havale edildi. Gündemin sekizinci maddesinde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Bartın Belediyesi 2020 Mali Yılında uygulayacağı Gelir Tarifeleri Encümene havale edildi. Gündemin dokuzuncu maddesinde İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Tuna Mahallesi, tapuda 482 ada, 210 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi ve yoldan ihdas sonrası oluşacak parselin satışı görüşüldü. Madde kabul edildi. Gündemin onuncu maddesinde ise  İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Orduyeri Mahallesi, tapuda 837 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi ve yoldan ihdas sonrası oluşacak parselin satışı konusu görüşüldü. Madde kabul edildi. On birinci gündem maddesinde ise İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Tuna Mahallesi, tapuda 1552 ada, 1 parsel ve 497 ada, 173 parsel nolu taşınmazlar üzerinde imar plan değişikliği talebi görüşüldü. Madde kabul edildi. On ikinci gündem maddesinde ise İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kutlubeyyazıcılar Köyü, tapuda 145 ada, 11 parsel nolu taşınmaz üzerine hazırlanan Ticaret amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi görüşüldü. Madde kabul edildi. On üçüncü gündem maddesinde İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Orduyeri Mahallesi, tapuda 416 ada, 53 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi görüşüldü Madde kabul edildi. Gündemin on beşinci maddesinde ise İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Orduyeri Mahallesi, tapuda 416 ada, 53 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “B” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi görüşüldü.  Madde kabul edildi.  On altıncı gündem maddesinde Bartın Belediyesi’ne 1 adet cenaze nakil aracı alınması talebi kabul edildi. Gündemin son maddesinde ise Bartın Gıda İnşaatPeyzaj Turizm Nakliyat akaryakıt Temizlik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti’ne meclis gruplarına yönetici seçilmesi talebi görüş alınması kararı verildi.  Toplantı Ekim Ayı Toplantısının 3 Ekim 2019 Perşembe günü saat 16.00’da yapılması kararının alınması ile sona erdi.